Ulga internetowa

Zeznanie podatkowe składane za 2012 rok będzie ostatnim, w którym obowiązuje ulga internetowa w takiej formie jak dotychczas. W rozliczeniach składanych za 2013 rok już tylko nieliczni będą mogli skorzystać z ulgi internetowej.

Dziś każdy polski podatnik posiada możliwość odliczenia od dochodu kosztów związanych z korzystaniem z internetu, pod warunkiem, że kwota wydatkowana w ciągu roku podatkowego nie przekroczyła 760 zł. Nowością wprowadzoną w 2012 r. jest to, że ulgi internetowej nie trzeba już dokumentować wyłącznie fakturami VAT. Obecnie zakres ulgi znacznie się rozszerzył, także ze względu na brak obowiązku korzystania z internetu tylko w miejscu zamieszkania.

Brak obowiązku posiadania faktur VAT wykazujących korzystanie z internetu został wycofany wraz z rozliczeniami za 2011 r. Katalog dokumentów, które potwierdzają ulgę internetową uległ powiększeniu, choć nadal muszą one zawierać szereg kryteriów (dane kupującego usługę, sprzedającego, rodzaj usługi, kwotę zapłaty). Dowodem uprawniającym do tego rodzaju ulgi może być np. przelew bankowy, w którym jako tytuł będzie podana płatność za dostęp do sieci internetowej. Jeśli posiadamy tzw. „pakiet usług”, czyli „internet plus telefon” bądź „internet plus telewizja”, to umowa zawarta między nami a dostawcą powinna wyszczególniać dokładną kwotę płatności za internet. W przypadku braku wyszczególnienia w dokumencie opłaty internetowej- ulga nie będzie nam przysługiwała. Ważna jest również data płatności.

Faktury w formie PDF lub elektronicznej uprawniają do ulgi pod warunkiem posiadania zapisu „opłacona” oraz e-podpisu. W kawiarenkach internetowych należy żądać faktur VAT z zapisem „opłacono gotówką”, ponieważ sam paragon nie stanowi odpowiedniego dokumentu.

Od podatku odliczamy całą kwotę wskazaną do zapłaty w umowie, czyli kwotę brutto.

Prawo do ulgi internetowej mają nie tylko ci, którzy są użytkownikami sieci w miejscu zamieszkania, ale także posiadający internet w telefonie komórkowej czy przenośny modem podłączany do laptopa oraz korzystający z kafejek internetowych bądź sieci wireless.

Pamiętajmy, iż tego rodzaju ulgę może odliczyć sobie od podatku tylko ta osoba, na którą wystawiona jest faktura VAT czy z którą zawarta jest umowa dotycząca usługi internetowej. Małżeństwa muszą zadbać o to, aby ich wspólne dane widniały na dokumencie lub fakturze, gdyż w przeciwnym razie z ulgi internetowej skorzysta tylko jeden podatnik (mąż lub żona).

Ulgę za internet ujmujemy w podstawowym formularzu PIT (PIT 36, PIT 37), a także w załączniku PIT/0. Po wypełnieniu załącznika do rocznego zeznania podatkowego wpisujemy już łączną kwotę naszych odliczeń.

Powiązane wpisy