Zniżki w komunikacji miejskiej

Każdy student mnóstwo czasu spędza codziennie w środkach komunikacji miejskiej. Przemieszczanie się pomiędzy wydziałami uczelni to część życia każdego żaka. Własny samochód bardzo często pozostaje poza zasięgiem studenta, który utrzymywać się musi z zarobionych w wakacje pieniędzy, dorywczej pracy lub pomocy rodziców. Niewielki dochód pozwala jedynie na zakup miesięcznego biletu na autobusy lub tramwaje.

Koszt takiego biletu jest zdecydowanie niższy niż paliwa, na które należałoby wydać w ciągu miesiąca kilka razy więcej. Ponadto studenci mogą korzystać z przysługujących im ulg na przejazdy komunikacją miejską. Aktualnie ulga studencka wynosi 50 proc. Dotyczy ona zarówno biletów jednorazowych, jak i czasowych. Obejmuje wszystkie strefy transportu zbiorowego. Jedynie w przypadku autobusów dalekobieżnych wysokość ulgi uzależniona jest od przewoźnik. W miejskich busach każdy student podróżuje za połowę ceny.

Przejazd na bilecie ulgowym jest dozwolona tylko przy posiadania ważnej legitymacji studenckiej. Musi ona mieć aktualną pieczątkę i właściwy format. Żaden inny dokument jak np. indeks nie jest honorowany podczas kontroli biletów i oznacza wypisanie mandatu za jazdę bez ważnego biletu. Od kary można się odwołać, pokazując ważną legitymację studencką.

komunikacja miejska

Pięćdziesięcioprocentowa zniżka to jedna z udogodnień, jakie w Polsce posiadają studenci. Również w pociągach PKP mogą podróżować z ulgą 51 proc. Jednak w odróżnieniu od kolei, taką samą ulgę jak studenci, w autobusach komunikacji miejskiej mają też uczniowie. Różnicą jest również granica wieku – w pociągach jest to 26 lat, w przypadku transportu zbiorowego nie ma górnej granicy wieku. Zniżki w komunikacji miejskiej dla studentów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Powiązane wpisy